Kiropraktikk

Kiropraktikk:

 

Vi behandler:

- Ankelsmerter

- Bekkenløsning / bekken og hoftesmerter

- Brystsmerter

- Hodepine og migrene

- Hånd/håndledd/albueplager

- Idrettsskader

- Kjeveplager

- Lumbago og isjias

- Rygg- og nakkesmerter

- Sengevæting

- Smerter mellom skulderbladene

- Skuldersmerter

- Spedbarnskolikk

- KISS-KIDD syndrom

- Svimmelhet

- Torticollis

- Whiplash

Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Pasienten betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar. Kiropraktoren kan henvise til legespesialist, røntgen/CT/MR og fysioterapi. Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker.

Hva gjør en kiropraktor?


 

Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser.

 

Sykehistorien Når du er hos kiropraktor vil det bli tatt en grundig sykehistorie der du med egne ord beskriver hva som plager deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille en del utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. I tillegg må kiropraktoren orientere seg om evt. tidligere sykdommer og skader, medisinbruk, belastninger i hjem og arbeid osv.

Klinisk undersøkelse og diagnostisering


Undersøkelsen starter med at kiropraktoren inspiserer og analyserer pasientens kroppsholdning, kroppsbygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Kiropraktoren kartlegger deretter funksjonen i nerve-muskel-skjelettsystemet systematisk for å lokalisere feilfunksjoner i ledd og muskulatur og vurderer om disse har sammenheng med pasientens symptomer. Ved mistanke om underliggende organisk sykdom eller patologi henvises pasienten til videre oppfølging og utredning til spesialist eller ved at det blir tatt røntgen, MRI eller CT bilder for å tilegne seg ytterlig informasjon slik at rett behandling blir iverksatt.

Behandling

 


Behandlingen kiropraktorer utfører er spesielt tilpasset hver enkelt pasient. Vi behandler nyfødte barn til godt voksne og eldre pasienter med eller uten beinskjørhet. Det kreves derfor en profesjonell vurdering av det enkelte tilfellet og gode oppdaterte forskningsbaserte kunnskaper for å oppnå gode resultater. Kiropraktikk er en dokumentert trygg og effektiv behandling med få bivirkninger. Kiropraktisk behandling består av mange forskjellige teknikker som er individuelt tilpasset pasientens diagnose, alder, kjønn og størrelse. Behandling består vanligvis av:


- Spesifikk leddkorrigering

- Mobilisering (bevegelses teknikker) av stive ledd.

- Triggerpunktterapi

- Tøyninger av muskulatur

Hvem går til kiropraktor?

 


Kiropraktoren ser pasienter i alle aldre fra tidlig spedbarnsalder til alderdom, de fleste pasientene er imidlertid i midten av sitt yrkesaktive liv. Det er omtrentlig lik kjønnsfordeling blant pasientene. Årlig utfører Norges snart 400 kiropraktorer rundt 1 500 000 undersøkelser og behandlinger. Hvert år oppsøker mellom

7-8% av befolkningen kiropraktor i følge Statistisk Sentralbyrås helseundersøkelser. Dette tilsvarer at hele 25% av alle som oppsøker behandling for muskelskjelettlidelser går til kiropraktor. En kan derfor trygt slå fast at kiropraktorene gjør en betydelig innsats og utgjør en stor og viktig del av helsetjenestetilbudet på dette området.