Rehabilitering

Trening og

rehabilitering 

Trening og forebygging er en viktig del av kiropraktorens behandlingsopplegg

for å lære pasienten å ta vare på sin

egen kropp og best mulig mestre og

forebygge sine plager. Det er

bredenighet om at raskest mulig tilbakeføring til arbeidsliv og

gjenopptagelse av daglige aktiviteter er viktige målsettinger.

Videre at mosjon og egentrening generelt er gunstig for de fleste

pasienter med smertesyndromer og belastningslidelser.

Colosseum Kiropraktorklinikk har spesialapparater til bruk for rehabiliteringsskader. Belastningsskader er noe av den vanligste  grunnen til at pasienter oppsøker kiropraktor.

Belastningstrening er også den beste måten å opprettholde

muskulaturen på, og derfor et viktig ledd i forebyggende arbeid

mot nye belastningsskader. Hvert år står bevisene sterkere; regelmessig trening er blant den beste måten å bedre livskvaliteten din. Du kan redusere sykdomsrisikoer og skader

drastisk ved å trene. Trening hjelper også vår emosjonelle helse.

Hvorfor bør man trene?

Trening kombinert med et riktig kosthold gir en sunn og sterk kropp som:

 

- Øker selvfølelsen og

    kroppsbevisstheten.

- Tåler mer påkjenning psykisk og

    fysisk.

- Får større motstandskraft mot

    sykdommer.

- Gir raskere rehabilitering etter skader.

- Får økt arbeidskapasitet.

- Er med på å minske sykefraværet på

    arbeidsplassen.

- Får sterkere sener, muskler og

    knokler.

- Gir mulighet for et mer aktivt liv.

- Virker forebyggende mot

    hjerteinfarkt.

- Gir mulighet for å senke og

    kontrollere kolesterolen.

- Gir økt motstand mot hjerte- og

    karsykdommer.

- Kan redusere problemer med

    overvekt.

- Trening gir også muligheter for

   avkopling fra stress i arbeid og

   dagligliv, og gir muligheter for å treffe

   andre mennesker i hyggelige miljø

   innen sport, idrett og fritidsaktiviteter.

Hvorfor bør man trene på helsestudio?

Alle kan trene på et helsestudio enten

man er gammel eller ung, trent eller

utrent. Man har hele tiden en kyndig instruktør tilgjengelig, som hjelper deg

når du måtte ønske. Nettopp denne profesjonelle hjelpen av en autorisert helsestudioinstruktør er kundens garanti mot skader. De viktigste grunnene til at man trener på et helsestudio er at man kan:

 

- Få hjelp og tilsyn av kyndige

    instruktører.

- Bestemme sitt eget tempo.

- Tilpasse treningen for alle, uansett

     kjønn, alder eller handikap.

- Trene når det passer deg.

- Trene til stimulerende og behagelig

     musikk.

- Trene uavhengig av vær og vind.

- Trene hele eller deler av kroppen etter

    behov.

- Treffe andre mennesker.

Kiropraktorvakten AS

Colosseum Kiropraktorklinikk

Telefon 22 83 42 20

Org. nr. 886 813 252

Middelthunsgate 19, 0368 Oslo

E-post: post@colosseumkk.no