Behandlingstakster

Kiropraktikk:

Egenandel

Første konsultasjon (ukedag)

kr.     1.650,-

Første konsultasjon (helg)

kr.    1.850,-

Videre behandling (ukedag)

kr.       750,-

Videre behandling (helg)

kr.       950,-

Familiepris (pr familiemedlem)

kr.       700,-Massasje:


1/2 time

kr.       650,-Kiropraktisk treningsbehandling og pakker:


10 kiropraktiske oppfølgninger m/treningsveiledning

kr.    5.950,-

12 kiropraktiske oppfølgninger m/treningsveiledning

kr.      6.950,

Tidligere medlemmer/familie pris (10xkiro. beh.)

kr.     5.500,-

12 ukers funksjonellbasert styrketrening

kr.     3.000,-P.T. timer

kr.         650,-

Røntgen

kr .        700,-

Attester

kr.          250,-

Girogebyr

kr.            50,-

 

Kiropraktorer i Norge har direkte refusjon med HELFO, dette beløpet er fratrukket egenandelen.

 

Colosseum Kiropraktorklinikk har 24timers telefonvakt.

Ring for timeavtale.


NB! Forandringer av avtalte timer bes gjort senest kl.17:00 dagen før det avtalte tidspunktet. For ikke-avbestilt time belastes med normal honorar.